pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka

Zahvaljujemo vam na posjeti stranicama www.luba.hr i iskazanom interesu za naše proizvode. Stalo nam je do interakcije s vama preko Interneta te smo predani zaštiti vaše privatnosti. Svrha ove Izjave o privatnosti jest da vas obavijestimo o vrstama podataka koje ćemo možda prikupljati o vama prilikom vaše posjete našim web stranicama, načinu na koji ćemo možda koristiti te podatke, hoćemo li ih ikome otkriti, izborima o korištenju tih podataka koji su vam na raspolaganju te vašoj mogućnosti ispravke tih podataka.

Nadalje, Vašu privatnost shvaćamo ozbiljno i osobne podatke obrađujemo vrlo pažljivo i povjerljivo te ih koristimo samo u okviru važećih propisa o zaštiti podataka, posebice Uredbi o zaštiti osobnih podataka (“GDPR”).

Pročitajte ovu izjavu o privatnosti prije nego nam date bilo kakve osobne podatke. Ne morate davati nikakve osobne podatke prilikom pregledavanja naše internetske stranice. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o ovoj izjavi o privatnosti, u svakom trenutku možete kontaktirati nas na email [email protected].

Međimurka BS d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Međimurka BS d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.luba.hr.

Međimurka BS d.o.o. prepoznaje važnost zaštite osobnih podataka te čuva privatnost posjetitelja svojih stranica. Sve informacije koje posjetitelj pošalje ili budu automatski zabilježene koriste se jedino i isključivo u skladu s ovom Izjavom.

Međimurka BS d.o.o. bilježi sve posjete svojim stranicama. Prikupljene informacije uključuju IP adresu klijenta, popis stranica koje je posjetio, vrstu preglednika i druge podatke. Međimurka BS d.o.o. tako prikupljene informacija koristi isključivo za vlastite potrebe iz sigurnosnih razloga i za statističke analize.

 

Obrada podata o pregledavanju web stranice

Posjetom web stranice www.luba.hr pohranjuju se informacije koje bi po svojoj prirodi putem obrade i povezivanja s trećim stranama mogle omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje: naziv vašeg davatelja internetskih usluga, vašu IP adresu, web stranice s koje nas posjećujete, web stranice koje posjećujete, vrijeme i trajanje vašeg posjeta, informacije o uređaju koji koristite (zaštitni znak, Model, operativni sustav) i internetski preglednik.

Ti se podaci o upotrebi obrađuju kako bi naše usluge tehnički bile dostupne (na primjer, prilagodba uređaju koji koristite) te kako bi se otkrila i onemogućila zlouporaba. Osim toga, podatke upotrebljavamo u anonimnom obliku za statističke svrhe kao i za poboljšanje naše web stranice. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

 

Vaša prava

Imate pravo na pristup svim vašim osobnim podacima koje obrađuje poduzeće Međimurka BS d.o.o., kao i na njihov ispravak, pravo na povlačenje prethodno dane privole, brisanje i ograničenje obrade. Ako je to tehnički moguće, možete zatražiti da Međimurka BS d.o.o. izvrši prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade.

Međimurka BS d.o.o. će obrađivati vaše podatke na siguran i zakonit način. Kako biste ostvarili gore navedena prava, te u slučaju upita i pritužbi vezanih uz korištenje i obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka poduzeća Međimurka BS d.o.o.

Sukladno važećim zakonskim odredbama pripadaju Vam dolje navedena prava i pravna sredstva. U svrhu realizacije Vaših prava te u slučaju pitanja obratite se na:

Međimurka BS d.o.o.
Koordinator zaštite podataka
Trg Republike 6, 40 000 Čakovec
[email protected]

Pravo na pristup (čl. 15. GDPR)
Imate pravo na informacije o tome, jesu li Vaši osobni podaci obrađivani i ukoliko jesu, koji su podaci obrađivani.
Također imate pravo na informacije vezane uz svrhu obrade podataka i njezinu pravnu osnovu, informacije o
kategorijama osobnih podataka, njihovo otkrivanje trećim stranama i trajanju pohrane.

Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16. i 17. GDPR)
Imate pravo potraživati ispravak Vaših netočnih osobnih podataka bez odgađanja, odnosno uz uvažavanje svrhe
obrade podataka, pravo potraživati dopunu nepotpunih osobnih podataka te brisanje Vaših podataka.

Pravo na ograničenja obrade (čl. 18. GDPR)
Imate pravo ograničiti obradu svih prikupljenih osobnih podataka. Ti podaci se nakon podnošenja zahtjeva za
ograničenje mogu obrađivati tek po izdavanju posebne suglasnosti, odnosno ostvarivanjem i provođenjem pravnih
zahtjeva.

Prijenos podataka (čl. 20. GDPR )
Imate pravo potraživati neometan i neograničen prijenos prikupljenih osobnih podataka trećim stranama.

Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR)
Imate pravo iz razloga koji proizlaze iz Vaše posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor protiv obrade
osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koji su nužni za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju
službene ovlasti voditelja obrade ili potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih
interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U tom slučaju voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za njihovu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode osobe, čiji se podaci obrađuju, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, u kojem slučaju se osobni podaci više ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Ukoliko poduzmete mjeru za ostvarivanje Vaših gore navedenih prava, Međimurka BS d.o.o. je obvezan odmah, a najkasnije unutar mjesec dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva, izjasniti se po pitanju zahtjeva, odnosno udovoljiti zahtjevu.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći sljedećim našim podacima za kontakt:

Međimurka BS d.o.o.
Koordinator zaštite podataka
Trg Republike 6, 40 000 Čakovec
[email protected]

 

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Međimurka BS d.o.o. | Kalnička 67, 40 000 Čakovec
040 500 929 | 099 844 0032 | [email protected]